Otevírací doba
Po-Pá 8-12 13-17
So 9-11

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Internetového obchodu Autodily-benes.cz

Obchodní podmínky se řídí dle Zákona na ochranu spotřebitele platného v České republice. Záruční doba, pokud není výslovně uvedeno jinak, je 24 měsíců.

Kupující má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží. V tomto případě tak musí vrátit zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání ).

1. Poptávka

a) Vyplnění poptávkového formuláře není závazné a nebere se jako závazná objednávka zboží. Přesto je důležité správné vyplnění všech údajů o vozidle, aby mohlo být správně určen typ poptávaného zboží.

2. Objednání

a) Po přijetí nabídky společnosti Auto Beneš s.r.o. může zákazník zaslat objednávku na email, která se již bere jako závazná.
Objednávku lze učinit také telefonicky na čísle +420 605 056 274 nebo +420 327 313 326.

3. Potvrzení objednávky

a) Objednávka je zákazníkovi potvrzena emailem a je informován o dostupnosti objednávaného zboží.

b) Je-li zboží na skladě v uvedené ceně a kvalitě, je objednávka přímo postoupena ke zpracování společností Auto Beneš s.r.o.. V opačném případě bude zákazník v co možná nejkratší lhůtě vyrozuměn o nemožnosti vyhovění objednávky.

4. Dodání zboží

a) Způsob přepravy, není-li výslovným přáním zákazníka jinak, je zvolen nejoptimálnější formou.

b) Ke každé objednávce bude připočtena cena za dopravu.

5. Převzetí zboží

a) Probíhá dle podmínek dopravních společností. Zboží bude vydáno po zaplacení dobírkové ceny.

b) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců.

c) Při převzetí zásilky musí kupující zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud kupující zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takové zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem.

d) Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (telefonicky nebo emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě.

6. Reklamace

a) Řeší se dle Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník vadné zboží doručí na adresu provozovny Auto Beneš s.r.o. spolu s důvodem reklamace.

b) K reklamaci je nutné předložit doklady o prodeji zboží - fakturu a dodací list, (které slouží zároveň jako list záruční) a popsat zjištěné vady.

c) Neuznané reklamované zboží bude zákazníkovi, není-li výslovně domluveno jinak, vráceno na adresu zákazníka na jeho vlastní náklady.

d) Prodávající si vyhrazuje právo vadné a případně neopravitelné zboží nahradit zbožím jiným se stejnými parametry.

e) Všechny reklamace budou vyřízeny v zákonné lhůtě 30 dnů od data přijetí.

7. Další ustanovení

a) Auto Beneš s.r.o. se zavazuje zákazníka informovat o nemožnosti vyhovění objednávky v řádném termínu. Také si vyhrazuje právo na změnu ceny nebo balení zboží. O této samozřejmě včas vyrozumí zákazníka, který si zboží již objednal a to před odesláním zboží.

 
“EET“/